Sposób realizacji celów Fundacji
Działalność naszej Fundacji skupia się na wielu aspektach, dotyczących technologii, rozwoju i promocji Śląska i wsparcie osób, dotkniętych wykluczeniem technologicznym. W tym celu prowadzimy szeroko rozumiane działania edukacyjne i badawcze, wspieramy, finansujemy i dofinansowujemy projekty naukowo-badawcze, jak również instytucje publiczne.
Upowszechnianie dostępu do nowych technologii
Wykluczenie cyfrowe nie dotyka wyłącznie seniorów. Wraz z postępującym rozwojem technologii coraz więcej grup zmaga się z problemem braku dostępu do nich, jak również brakami odpowiednich umiejętności czy aktualnej wiedzy. Naszym zadaniem jest przeciwdziałać tej sytuacji, mając świadomość, jak ogromny wpływ ma technologia na większość dziedzin życia codziennego.
Wspieranie rozwoju projektu „Blockchain SilesiaChain”
Chcemy skupić się na prezentacji możliwości, jakie niesie za sobą korzystanie z technologii oferowanych przez systemy blockchainowe – pod względem inwestowania w kryptowaluty, pomocy monitorowania trendów walut i ich faktycznego wpływu na regionalny rozwój.
Wspieranie rozwoju i promocji Śląska i śląskiej myśli technologicznej
Chcąc wspierać lokalny rynek technologiczny, a także podkreślić wartość Śląska pod wieloma kątami, zdecydowaliśmy się realizować projekty, które się do tego przyczynią. Oznacza to zarówno zysk dla Śląska pod względem promocyjnym, jak i rozwój umiejętności technologicznej Ślązaków.
REALIZACJE
Silesiacoin
SilesiaTech Foundation w swojej głównej mierze zrodziła się z projektu Silesiacoin, którego celem jest tworzenie wirtualnej sieci, działającej w rzeczywistości – a co za tym idzie, tworzenie sieci społecznej, budującej więź z jej użytkownikami i entuzjastami kryptowalut i architektury blockainowej.
ŚLĄSK – PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI