SPOSÓB REALIZACJI CELÓW FUNDACJI
Naszymi najważniejszymi celami jest zapobieganie wykluczeniu technologicznemu, jak również upowszechnianie dostępu do najnowszych technologii – to z kolei poprawi warunki życia społecznego ludności zamieszkałej na terenie Górnego Śląska, jak również pozytywnie wpłynie na jego promocję. Sposobów realizacji tych celów jest wiele, bo wiele mamy do zrobienia!
EDUKACJA
Zaczynamy od podstaw – edukujemy, rozwijamy, szkolimy, badamy. Chcemy, by nowoczesna technologia była nie tylko dostępna, ale i rozumiana; zanim wręczymy do ręki narzędzia, musimy wytłumaczyć czemu mogą służyć lub zachęcić innych, by spróbowali to odkryć. Dlatego nasze działania edukacyjne skupiają się zarówno na warsztatach, jak i wspomaganiu wszelkiego rodzaju projektów naukowo – badawczych, wnoszących wkład w postęp takich dziedzin, jak ekologia, ekonomia, medycyna czy biotechnologia, a także nawiązywaniu współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami, których działania zbliżone są do zakresu Fundacji.
WSPARCIE
Wspieramy, w tym finansowo, imprezy kulturalno-oświatowe czy kampanie informacyjne i promocyjne, jak również wszelkie konferencje i webinary. Wszystko po to, by nasza misja została usłyszana jeszcze szerzej. Nasza Fundacja jednak nie skupia się wyłącznie na placówkach: udzielamy i organizujemy również szeroko pojętą pomoc społeczną. Wspieramy rozwój socjalny, przeciwdziałając dyskryminacjom, jak również działamy na rzecz pomocy humanitarnej. Upowszechniając wiedzę o nowych technologiach podejmujemy się wszelkich inicjatyw, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.
INNOWACJE
Otwieramy się na wszystkie inspirujące pomysły i jednocześnie nie ustajemy w realizacji własnych – nie tylko wspieramy innowacyjne projekty, ale sami je tworzymy. Nasza działalność opiera się zatem na jednoczesnym finansowaniu, dofinansowywaniu czy propagowaniu inicjatyw lub programów naukowo – badawczych, które są obietnicą przełomu technologicznego, jak również na ich kreowaniu. Modernizujemy i udoskonalamy systemy, które już istnieją – i staramy się stworzyć całkowicie nowe.