SilesiaTech Foundation
przynależność w przestrzeni i przestrzeń do możliwości
Fundacja powstała z połączenia pasji do nowoczesnych technologii i zamiłowania do śląskiej kultury. Latami tworzone fundamenty Górnego Śląska, których unikalność obyczajów i siły rozwoju były nieustanną inspiracją dla wszelkich innych województw i społeczności, stały się solidnym gruntem do stworzenia przestrzeni innowacyjnej technologicznej.

Na przestrzeni dekad ludzie żyjący na terenie Śląska byli wzorem siły i solidarności. Silna przynależność do tutejszych granic, chęć zachowania autonomiczności w każdym aspekcie życia, ciekawość, dociekliwość i potrzeba poszerzania swoich horyzontów przy jednoczesnej ciągłej zażyłości ze swoją małą ojczyzną – te wszystkie kwestie sprawiły, że zaczęliśmy zadawać sobie pytania, jak jeszcze lepiej możemy wesprzeć Śląsk? Co dobrego możemy zrobić dla najbliższego otoczenia? Jak pomóc ludziom bardziej?

Mieszkając na Śląsku zdajemy sobie sprawę z problemów, z jakimi zmagają się tutejsi mieszkańcy – w końcu sami nimi jesteśmy. Standardy życia wielu z nich powodują, że dostęp do dzisiejszych technologii jest poza zasięgiem, a wielokrotnie nawet daleko poza sferą rozumienia niektórych mechanizmów. Tym samym postanowiliśmy zacząć szerzyć wiedzę na ten temat, sprawiając, że otrzymane i odpowiednio wykorzystane narzędzia staną się motorem napędowym do jeszcze efektywniejszego rozwoju.


Wykluczenie technologiczne dotyka zarówno osoby starsze, jak i młodzież czy dzieci. Na co dzień nie spotykają wielu aspektów nowoczesności – lub nie są zaopatrzeni w wiedzę odpowiednią, by móc z nich korzystać. Szerszy dostęp do technologii niesie za sobą szereg korzyści, takich jak:

- rozwój kompetencji zawodowych
- możliwość poznawania lub rozwijania swoich pasji
- poprawę standardów życiowych
- dostęp do informacji
- obniżenie stopnia marginalizacji społecznej oraz wykluczenia

A to, co na Śląsku jest najpiękniejsze i najlepiej nas definiuje – to poczucie jedności. Technologia, wbrew pozorom, zbliża bardziej, niż się sceptykom wydaje. Nie przenosimy swojej przynależności do wirtualnej przestrzeni – my rozszerzamy w niej swoje śląskie granice.