TWÓRZMY RAZEM PRZESTRZEŃ
Naszym celem jest poszerzanie horyzontów – mieszkańców Śląska, naszych własnych, pokonywanie barier i przesuwanie granic technologicznych. Nie zrobimy tego sami – ponieważ robimy to dla wszystkich!
WSPIERAMY IDEE
Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, której owocem będzie śląski rozwój technologiczny. Wspieramy pomysły – słuchamy ludzi i pomagamy im zostać usłyszanymi.
POZYSKUJEMY FUNDUSZE
Przeznaczamy potrzebne środki na realizacje projektów, dofinansowujemy i finansujemy inicjatywy, które są zgodne z celami naszej fundacji.
WSPÓŁDZIAŁAMY
Współpracujemy z organizacjami samorządowymi, instytucjami i osobami prywatnymi – wszystkimi, dla których rozwój Śląska i mieszkających w nim ludzi stanowi priorytet.